Cách tạo shortcut shutdown, restart, sleep và thay đổi icon cho máy tính

Cách tạo shortcut shutdown, restart, sleep và thay đổi icon cho máy tính

Rate this postShutdown: Shutdown.exe -s -t 00
Restart: Shutdown.exe -r -t 00
Sleep: rundll32.exe powrprof.dll, SetSuspendState 0, 1,0
Link trang tải icon:
#Maytinh #Phanmem #Thuthuat

Tag: tạo shortcut shutdown win 10, Máy tính, Phần mềm, Thủ Thuật, shortcut, icon

Xem Thêm Bài Viết Về Thủ Thuật Khác: https://chiasecongnghe.vn/thu-thuat

Nguồn: https://chiasecongnghe.vn

Related Post

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *